מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

הפקעות

הפקעה של מקרקעין היא העברה כפויה בתמורה או לחילופין ללא תמורה של מקרקעין. ההפקעה מתבצעת בהתאם לחוק הישראלי על ידי גופים שונים בסמכות המדינה, ומטרת ההפקעה הינה לצורכי ציבור בלבד.

הפקעה שכזו, יכולה להתבצע למשל על ידי: הועדה המקומית לתכנון ובנייה, החברה הלאומית לדרכים (מע"צ), חברת החשמל ורשויות ציבוריות אחרות למטרות שהוגדרו בחוק כמו דרכים,  גנים, שטחי נופש, שמורות טבע, ספורט, נמלים ועוד.

חשוב לציין כי להיבט ההפקעה קיים עיקרון מנחה האומר כי ככל שקיים בעל מקרקעין שרכושו הופקע מידיו לצרכי ציבור, יהיה זכאי לפיצוי בגין הרכוש שהופקע, על אף שלעיתים לגופים השונים ניתנת האפשרות להפקיע חלק מהקרקע ללא תמורה כלל.

מי רשאי להפקיע וכמה ?

התשובה לשאלה זו מתחלקת בין הגופים השונים הרשאים להפקיע, אשר להם ניתנה סמכות על ידי המדינה בהתאם לחוק להלן: 

  • חוק פקודת קרקעות – בסמכות שר האוצר.
  • חוק תכנון ובניה – בסמכות ועדה מקומית על ידי.
  • חוק פקודת הדרכים ומסילות ברזל.
  • חוק המים – מעניק סמכות לחברת מקורות להפקיע שטחים לבעלותה כדי להוביל מים.
  • חוק העתיקות- מאפשר הפקעת קרקעות שיש בהן אוצרות היסטוריים ועתיקות.
  • פקודת זיכיונות החשמל ושימור אתרים.
  • חוק לתיקון דיני רכישה ומוסדות ציבור.


בנוסף קיימים חוקים נוספים מכוחן ניתן להפקיע, יצוין שחוקים אלו פחות נפוצים.

המקרים השכיחים הינם:

הפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)- 1943 :

ככל שמודבר בהפקעה מכוח פקודת הקרקעות, רשאי שר האוצר, או לחילופין  בידי מי שהוסמכו על ידיו להפקיע זכויות במקרקעין ללא צורך בהסכמת הבעלים לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, והכול על פי הצורך. במסגרת הליך הפקעה שכזה ניתן להפקיע עד-25% משטח חלקה וזאת ללא תשלום פיצוים לבעלי הזכויות במקרקעין, במידה ושיעור ההפקעה שנקבע הנו גבוה יותר מ-25% ישולם פיצוי לבעלי המקרקעין בגין מלוא ההפקעה.

הפקעה מכוח חוק התכנון והבניה- 1965 :

ככל שמודבר בהפקעה מכוח חוק התכנון ובניה, החוק מסמיך ועדה מקומית להפקיע עד 40% משטח חלקה, וזאת ללא פיצוי והכול בתנאי כי מטרת ההפקעה עולה בקנה אחד עם מטרות שמהותן נמצאות בחוק התכנון והבניה, במידה ושיעור ההפקעה עולה על 40%, על חלק זה יש פיצוי לבעלי המקרקעין.

חשוב להבין כי שיעור ההפקעה שנקבע לצורכי הפיצוי נקבע למעשה על פי סה"כ ההפקעות שבוצעו מהחלקה המקורית, לכן יש צורך לבדוק האם נעשו בעבר הפקעות קודמות ואם כן מהו היקפן.

בפיצוי הפקעה לעיתים גם ניתן פיצוי עבור כל המחובר לקרקע באופן קבוע, לדוגמא: מבנים, בניינים וכו'.

במידה ויקבע פיצוי על פי פקודת הקרקעות המועד הקובע לחישוב תשלום הפיצויים הינו יום ההכרזה בהתאם לפקודת הקרקעות ,והפיצוי ישולם לאחר הקניית הבעלות.

במידה ויקבע פיצוי על פי חוק התכנון והבניה המועד הקובע לחישוב תשלום הפיצויים הינו יום ההכרזה על פי פקודת הקרקעות + 60 יום.

המלצתנו כי בעת הודעה על הפקעה מומלץ להיוועץ עם שמאי מקרקעין לצורך הערכת אומדן הפיצוי הצפוי בגין ההפקעה וזאת על מנת לקבל אינדיקציה לגבי הפיצוי הראוי שיתקבל ככל שיהא.

עוד יצוין שמשרדנו מתמחה בהגשת חוות דעת של שמאי מקרקעין במסגרת הליך של שמאי מכריע וזאת לצורך בירור המחלוקת לגבי גובה הפיצוי בגין ההפקעה.

למשרדנו ניסיון רב בכל נושא הקשור למתן חוות דעת שמאית בקרקע שהופקעה לרבות פיצויים או כל נושא אחר הרשום במאמר זה. לכן, באפשרותכם לקבל יעוץ ראשוני על מנת לוודא כי אתם עושים את הפעולות הנכונות.