מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

קיבלתי דרישת תשלום היטל השבחה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, האם ניתן להגיש שמאות נגדית?

ניתן להגיש בקשה להגשת שמאות נגדית כנגד חוות הדעת של שמאי הועדה תוך 45 ימים מיום קבלת דרישת התשלום מהוועדה המקומית

האם ניתן להגיש השגה שניה (ועדת השגות) ?

ניתן להגיש השגה שנייה לועדת השגות תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה על ההשגה הראשונה

קיבלתי דרישת תשלום מרמ"י עבור דמי היוון/ דמי היתר/ דמי הסכמה וכד' מהו הזמן שניתן לערער על דרישת התשלום מאת רמ"י ?

בהחלטת רשות מקרקעי ישראל מס' 1304, נקבע כי ניתן להגיש השגה ראשונה על שומת רמ"י שהומצאה למשיג עד 60 ימים מן היום שהשומה והמסמכים הנוספים הומצאו לידיו. החלטה בהשגה תינתן לא יאוחר מתום 45 ימים מן המועד שבו הומצאו כל הראיות הדרושות או מהמועד האחרון שניתן לצדדים להשלים טיעוניהם בכתב, או בתוך 60 ימים מיום סיום הדיון בה, באם התקיים…

מדוע יש לבצע בדיקה משפטית ותכנונית בנכס?

א. לעיתים קיימות אי התאמות היכולות ליצור בעיות ולגרור תביעה משפטית, קבלת מימון חלקי מבנק למשכנתאות בטרם רכישת הנכס ובעיות הפוגעות ב"שווי השוק" של הנכס. הבעיות הנפוצות בתחום המשפטי הינן בעיות רישום וזיהוי של הנכס כגון נכס המופיע בנסח הטאבו כתת חלקה מסוימת ובפועל מהווה תת חלקה אחרת, נכס הרשום בנסח הטאבו כחנות/מרתף/משרד ובפועל משמש לשימוש אחר, הערות הרשומות בנכס…

מהן הבדיקות הנעשות לצורך קביעת "שווי השוק" של נכס מקרקעין?

הערכת שוויו של נכס מקרקעין לא תסתיים בביקור פיזי בנכס בלבד. לאחר מכן ישנן בדיקות מעמיקות הדורשות ידע בהנדסת בניין, תכנון ובניה, בהכרת חוקי התכנון, בהכרת חוקי המקרקעין ובנדל"ן. לצורך קביעת "שוו השוק" של הנכס יש לבצע בדיקות מקצועיות הן בפן המשפטי והן בפן התכנוני. בפן המשפטי הבדיקות כוללות את מצב הרישום של הנכס (בעלות, רשות מקרקעי ישראל), טיבן של…

מה ההבדל בין מתווך לשמאי מקרקעין?

תשובה תפקידו של מתווך הוא לאתר נכסי מקרקעין המיועדים למכירה כדי לאתר קונים פוטנציאלים המעוניינים לרכוש את הנכס ולתווך בין המוכר והרוכש על מנת "לסגור עסקה". לכן ברוב המקרים "טובת הלקוח" אינה המטרה הראשית של המתווך, המתווך מייצג את הקונה ואת המוכר ולא תמיד יידוע את מי המתווך מייצג באמת בעסקה.  שמאי מקרקעין מהווה גורם "בלתי תלוי" ומתוקף חוקי האתיקה…