משרדו של ברק בילה מספק מגוון רחב של שירותי שמאות מקרקעין תחת קורת גג אחת

השרותים כוללים:

הערכות שווי נכסי מקרקעין למטרת בחינת כדאיות מכירה, רכישה והשכרה כולל התייחסות להיבטי מיסוי רלוונטיים (רשות מקרקעי ישראל, מס שבח וכדומה) בתי קרקע, בתי יוקרה, נחלות ומשקי עזר, חנויות, מרכזים מסחריים, משרדים, מגרשים, קרקעות חקלאיות, מחסנים, חניונים, מבנים בענפי התעסוקה, תחנות דלק, בתי מלון, בתי אבות ומבני ציבור.

להלן חלק מנושאים הנמצאים בטיפול משרדנו:

 •  בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים בנדל"ן
 • בדיקת היתרים ותכניות מאושרות בועדות המקומיות, זכויות בנייה נוספות וחריגות בנייה
 • חוות דעת לצורך בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים בנדל"ן
 • תמ"א 38 – בדיקת היתכנות הפרויקט ליזם ובעלי הדירות (דירות התמורה המתקבלות לדיירים)
 • פינוי בינוי – בדיקה כלכלית לתכנית המוצעת לפינוי בינוי, בדיקת שווי דירות התמורה החדשות לדיירים ואופן חלוקתן,
 • בדיקת שווי דירה מסוימת והדירה המתקבלת
 • שירותי שמאות לעורכי דין
 • הכנת חוות דעת למטרת מימוש באמצעות כונסי נכסים
 • הגשת שומות לעררים בפני שמאות מכריעה לצורך הפחתת היטלי השבחה לרשויות המקומיות
 • הגשת שומות לצורך הפחתות תשלומים לרמ"י: דמי היתר, דמי הסכמה, דמי היוון, דמי שימוש
 • הערכות פיצויי הפקעה
 • תביעות לירידת ערך עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה
 • הכנת חוות דעת מומחה עבור בתי המשפט בסוגיות שונות
 • הערכות שווי לירידת ערך עקב ליקויי בנייה
 • הערכת אומדן עלויות בניה של השקעות שנעשו בנכסי מקרקעין
 • הערכות שווי לנכסים מוגנים עפ"י חוק הגנת הדייר ודמי פינוי
 • הערכות שווי לצורך חלוקה בין יורשים ופירוק שיתוף במקרקעין
 • הפחתות מיסוי מקרקעין: מס שבח, מס רכישה, מס רכוש