מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

קיבלתי דרישת תשלום היטל השבחה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, האם ניתן להגיש שמאות נגדית?

ניתן להגיש בקשה להגשת שמאות נגדית כנגד חוות הדעת של שמאי הועדה תוך 45 ימים מיום קבלת דרישת התשלום מהוועדה המקומית