מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

מהן הבדיקות הנעשות לצורך קביעת "שווי השוק" של נכס מקרקעין?


הערכת שוויו של נכס מקרקעין לא תסתיים בביקור פיזי בנכס בלבד. לאחר מכן ישנן בדיקות מעמיקות הדורשות ידע בהנדסת בניין, תכנון ובניה, בהכרת חוקי התכנון, בהכרת חוקי המקרקעין ובנדל"ן.

לצורך קביעת "שוו השוק" של הנכס יש לבצע בדיקות מקצועיות הן בפן המשפטי והן בפן התכנוני. בפן המשפטי הבדיקות כוללות את מצב הרישום של הנכס (בעלות, רשות מקרקעי ישראל), טיבן של הזכויות הנמכרות (בעלות, חכירה, בר – רשות), הערות ברישום לטובת שעבודים, בדיקת הערות בדבר זיקות הנאה, הפקעות וכיו"ב.
בפן התכנוני נבדקות תכניות החלות על הנכס בוועדה המקומית ובדיקת היתרי בניה.