מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

מדוע יש לבצע בדיקה משפטית ותכנונית בנכס?


א. לעיתים קיימות אי התאמות היכולות ליצור בעיות ולגרור תביעה משפטית, קבלת מימון חלקי מבנק למשכנתאות בטרם רכישת הנכס ובעיות הפוגעות ב"שווי השוק" של הנכס. הבעיות הנפוצות בתחום המשפטי הינן בעיות רישום וזיהוי של הנכס כגון נכס המופיע בנסח הטאבו כתת חלקה מסוימת ובפועל מהווה תת חלקה אחרת, נכס הרשום בנסח הטאבו כחנות/מרתף/משרד ובפועל משמש לשימוש אחר, הערות הרשומות בנכס ולעיתים לא מאפשרות מכירתו וכיו"ב.

ב. הבעיות הנפוצות בתחום התכנוני מגוונות, לעיתים יעוד המקרקעין הינו לבניה רוויה, לגינה ציבורית או למבנה ציבור והדבר משפיע על שווי הנכס. מבחינת רישוי בניה קיימות בנכסים רבים חריגות בניה. חריגות בניה אלה לא נלקחות בחשבון השווי כיוון שהן ללא היתר. המחשה לעניין זה הוא נכס מקרקעין הכולל חדר נוסף ללא היתר או מסתור כביסה המהווה שטח עיקרי, מחסן שנבנה ללא רישיון, מחסן צמוד לדירת מגורים בבית משותף הנסגר ומשמש לחלק אינטגראלי משטח הבית, חדר על הגג בדירה שנבנה ללא היתר, במקרים קיצוניים קיימות דירות שלמות שנבנו ללא היתר. כל אלו ועוד רבים אחרים משפיעים על שווי הנכס ומעקבים את מכירתו וחשופים לתביעות משפטיות ותשלומים נוספים כגון דמי שימוש. ואפילו לא הזכרנו את האנרגיה, העלויות הכספיות הכרוכות בטיפול של נכסים כאלו ואי נעימות.

כמובן בעת משכון נכסים מסוג זה תתעוררנה בעיות מימון בבנק למשכנתאות, לכן בטרם רכישת נכס ומכירתו מומלץ להיוועץ עם שמאי מקרקעין.